აპარტამენტი - 3200 ლარიანი პაკეტი

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 3200 ლარი საკეისრო კვეთა  - 4250 ლარი  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში 3 საწოლდღე აპარტამენტის ტიპის პალატაში სრული სამედიცინო მომსახურება სტუმრების მისაღები ოთახი და ...

 
 

სუპერლუქსი - 2525 ლარიანი პაკეტი  

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 2525 ლარი საკეისრო კვეთა - 3490 ლარი ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში 3 საწოლდღე ლუქსის ტიპის ერთადგილიან პალატაში. სრული სამედიცინო მომსახურება ბავშვისთვის და დედისთვის საჭირო ...

 
 

1695 ლარიანი პაკეტი  - 1 საწოლიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1695 ლარი საკეისრო კვეთა - 2660 ლარი პაკეტის ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში 3 საწოლდღე ლუქსის ტიპის ერთადგილიან პალატაში სრული სამედიცინო მომსახურება დედისა ...

 
 

1595 ლარიანი პაკეტი  - 1 საწოლიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1595 ლარი საკეისრო კვეთა - 2560 ლარი ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში 3 საწოლდღე ლუქსის ტიპის ერთადგილიან პალატაში სრული სამედიცინო მომსახურება დედისა და ახალშობილის ...

 
 

1085 ლარიანი პაკეტი  - 2 საწოლიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1085 ლარი საკეისრო კვეთია - 2000 ლარი  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში 3 საწოლდღე (2 ადგილიან პალატაში) სრული სამედიცინო მომსახურება დედისა და ახალშობილის მოვლის ...

 
 

920 ლარიანი პაკეტი  - 2 საწოლიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 920 ლარი  საკეისრო კვეთის ღირებულებაა - 1835 ლარი  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში 3 საწოლდღე (2 ადგილიან პალატაში) სრული სამედიცინო მომსახურება დედისა ...

 
 

695 ლარიანი პაკეტი  - 4 საწოლიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 695 ლარი  საკეისრო კვეთის ღირებულებაა - 1080 ლარი კერძო დაზღვევის შემთხვევაში -  1590  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში 3 ...