ჩაჩავას კლინიკის სამედიცინო ფორუმი: ბუშტნამქერი - ჩაჩავას კლინიკის სამედიცინო ფორუმი

Jump to content

 • (2 გვერდი)
 • +
 • 1
 • 2
 • თქვენ არ შეგიძლიათ ახალი თემის გახსნა
 • თქვენ არ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ამ თემას

ბუშტნამქერი

#1
მომხმარებელი გასულია   mzamza ხატულა

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 3
 • შემოგვიერთდა: 01-February 12
gamarjobat ! erti orsuloba shemickda 3tvis rom vikavi .diagnozi "nacilobriv bushtnamqeris arseboba",magram eqimma mitxra ar xar samkurnaloo da saxlshi gamishva!mis shemdeg kidev davpexmdzimdi da gavachine jamrteli bavshvi.bavshvi sakeisroti amoikvanes da mitxres rtuli operacia ikovo isev mag diagnozis gamo,magram kvelaperi kargad damtavrda.axla bavshvi 1 clis xdeba vacoveb dzudzus da menstruacia ar makvs,arada XeGes analizi menstruaciis damtavrebis mere unda chabardeso! gtxovt mirchiet rame ra sheidzleba movimokmedo,rogor gavigo maqvs tu ara kidev rame? gmadlobt!
0

#2
მომხმარებელი გასულია   mancho ხატულა

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 13
 • შემოგვიერთდა: 11-March 12
gamarjobat var 21 clis myavs sami shvili gavachine samive bunebrivarad,adre mqonda yviteli sxeulis kista da mere orsulobase exo ro gavikete axar mqonda,exla kide ginekologma mitxra maqs wyluli da mirchia chametarebina busht namqeris gamokvleva mitxra seruozuli mkurnaloba gchirdeba aqedan icyeba s
sashvilosnos yelis kibo martali tu ara gtxovt damidasturat cinaswar didi madloba
1

#3

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
gamarjobar, bushtnamkeri aris simsivne ,romelis mxolod da mxolod orsulobastan asocirdeba . bushtnamkeris diagnozis shemtxvevashi 2 tvis ganmavlobashi yovel 2 kvirashi etxel ketdeba HCG analizi sisxlshi da tu ricxvi stabilurad aris 10-15 atasi an izrdeba mashin diagnostirdeba bushtamkeri. amis shemdgom pacienti igzavneba kimioterapiis kursis kerdzod metotreksatis chasatareblad.
tqven shemtxvevashi dagacynarebt rom aravitari bushtnamqeri ar gkoniat da tqveni gartulebuli mshobiaroba absoluturad ar aris kavshirshi am diagnoztan, xolo rac sheexeba HCG gadamocmebas absoluturad ar sachiroebt am analizs 1 clis shemdeg. tu upro meti gsurt am daavadebaze rom gaigot mobrdzandit chemtan klinikashi da miigebt srul inpormacias.
pativiscemit irma tortladze
0

#4

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
gamarjobat, saertod nebismieri kali celicadshi ertxel sapropilaktikod unda itarebds PAP tests rata tavidan iknes acilebuli sashvilosnos yelis kibo .gimeorebt es aris aucilebeli sapropilaktiko analizi yvela kalistvis .sashvilosnios yelis erozia anu cyluli ,rogorc tqven ambobt moitxovs kolposkopiur gamokvlevas da amis shemdeg es procedura gvichvenebs saxhiroebt tu ara raime charevas. busht namqeri calke patilogiaa romelic asocirdeba pexmdzimobastan da albat tqven ragac scorad ver gaiget. mobrdzandit klinikashi da chaitaret es PAP testi.
pativiscemit irma tortladze
0

#5

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12
gamarjobat mchirdeba tqveni daxmareba, momeshala muceli 6_7 kviris vadaze gamiketda gamotunbva.amis shemdeg dateses da morpologiashi chamiweres nawilobrivi bushtnamqeri , avige analizi xg ze da axal gamotumbulze mqonda 341 xg erti kviris mere gavikete ganmeorebit analizi da mqonda 41.1 shemdeg gavikete ati dgis shemdeg da mqonda 2.01 , eseti dinamikis ponze saqme gvaqvs bushtnamqertan? davdivar konstultaciaze tqvens klinikashi genetikostan aseve gavikete hormonebze analizi normashi maqvs , mainteresesebs ramden xanshia shesazlebeli davorsulde ? da es mkurnalobis ponze aiwevs isev xg done? da misi norma ramdenia ? me maqvs 2.01 dzaan didi madloba da mteli gulit gelodebit tqvens pasuxs detalurad amixsenit pirveli orsuloba iyo da dabneuli var madloba
1

#6

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
gamarjoba,minda dagamshvidot rom tqven ar gaqvt bushtnamkeri, vinaidan HCG carmoadgens am daavadebis markers da tu es cipri aris 10 000 naklebi saertod ar ganixileba es diagnozi.sheidzleba shecyvetili orsuloba xshirad morpologiurad gavdes bushtnamkers,romelic ganekutvneba tropoblasturi simsivneebis jgups, magram scored diperencireba xdeba am analizis sashualebit, romelic unda iyos vimeoreb 10 000 da mzardi da ara klebadi.
dapexmdzimeba savsebit nebadartulia erti srulpasovani ciklis shemdeg, ogond sasurvelia , rom chaitarot garkveuli saxis gamokvlevebi da tu ra saxis amas tqveni mkurnali eqimi gadacyvitavs.
pativiscemit irma tortladze
1

#7

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12

გამოხმაურების ნახვაirma tortladze, on 23 May 2012 - 01:20 AM, said:

gamarjoba,minda dagamshvidot rom tqven ar gaqvt bushtnamkeri, vinaidan HCG carmoadgens am daavadebis markers da tu es cipri aris 10 000 naklebi saertod ar ganixileba es diagnozi.sheidzleba shecyvetili orsuloba xshirad morpologiurad gavdes bushtnamkers,romelic ganekutvneba tropoblasturi simsivneebis jgups, magram scored diperencireba xdeba am analizis sashualebit, romelic unda iyos vimeoreb 10 000 da mzardi da ara klebadi.
dapexmdzimeba savsebit nebadartulia erti srulpasovani ciklis shemdeg, ogond sasurvelia , rom chaitarot garkveuli saxis gamokvlevebi da tu ra saxis amas tqveni mkurnali eqimi gadacyvitavs.
pativiscemit irma tortladze

ქალბატონო ირმა დიდი მადლობა რომ დამამშვიდეთ, სწორედ თქვენს კლინიკაში ვიკეთებთ გამოკვლევებს რაც კი არსებობს რომ თავი დავიზგვიოთ მომავალი ორსულობისას,მეც და ჩემი მეუგლეც თქვენ კი დიდ ი მადლობა .კიდევ ერთი კითხვა მაქვს...ექიმმა მითხრა ერთი წელი თავი შეიკავე ორსულობისგანო((( და ერთი წელი ჩემთვის საუკუნეა...რადგან ბუშტნამქერი იყო, მარტში გავიკეთე აბორტი.მადლობა
1

#8

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12

გამოხმაურების ნახვაპიპინო, on 23 May 2012 - 01:58 AM, said:

ქალბატონო ირმა დიდი მადლობა რომ დამამშვიდეთ, სწორედ თქვენს კლინიკაში ვიკეთებთ გამოკვლევებს რაც კი არსებობს რომ თავი დავიზგვიოთ მომავალი ორსულობისას,მეც და ჩემი მეუგლეც თქვენ კი დიდ ი მადლობა .კიდევ ერთი კითხვა მაქვს...ექიმმა მითხრა ერთი წელი თავი შეიკავე ორსულობისგანო((( და ერთი წელი ჩემთვის საუკუნეა...რადგან ბუშტნამქერი იყო, მარტში გავიკეთე აბორტი.მადლობა

დავამატებ რომ როდესაც ეხოსკოპიაზე მივედი პირველად და მითხრეს უნდა მომეშორებინა, ასევე მითხრეს რომ ეხოსკოპიით დაინახეს ბუშტნამქერები შარდის ბუშტზე ტუ არ ვცდები და ჰემატომაც და უნდა მომეშორებინა, რამდენად შესაძლებელია ბუშტნამქერის დანახვა ეხოსკოპიით? მადლობა
1

#9

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12
:rolleyes: :rolleyes: ვაიმე როგორ დამამშვიდეტტტტტტტტტტ
0

#10

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
bushtnamkerze echvi sheidzleba miitano eqoskopiit, magram rogorc adre mogaxsenet realuri diagnozi ismeba zustad sisxlis analizit.shecyvetili orsuloba kidev ertxel gimeorebt sheidzleba rogorc eqoskopiurad aseve morpologiurad gavdes bushtnamqers, magram am shemtxvevashi HCG is ganekutvneba camyvani roli. rodesac namdvil bushtnamkertan gvakvs saqme is aucileblad moitxovs specipiur mkurnalobas metotreksatit(kimioterapia) da tavistavad cxadia , rom am dros orsuloba minimum 6 tve ar sheidzleba mkurnalobis damtavrebidan. . tqven shemtxvevashi ki es ar aris sachiro. tumca tu tqven chvens klinikashi mkurnalobt tqveni ginekologi dacvrilebit agixsnit yovelives. gisurvebt carmatebebs :rolleyes:
0

#11

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12

გამოხმაურების ნახვაirma tortladze, on 24 May 2012 - 02:19 AM, said:

bushtnamkerze echvi sheidzleba miitano eqoskopiit, magram rogorc adre mogaxsenet realuri diagnozi ismeba zustad sisxlis analizit.shecyvetili orsuloba kidev ertxel gimeorebt sheidzleba rogorc eqoskopiurad aseve morpologiurad gavdes bushtnamqers, magram am shemtxvevashi HCG is ganekutvneba camyvani roli. rodesac namdvil bushtnamkertan gvakvs saqme is aucileblad moitxovs specipiur mkurnalobas metotreksatit(kimioterapia) da tavistavad cxadia , rom am dros orsuloba minimum 6 tve ar sheidzleba mkurnalobis damtavrebidan. . tqven shemtxvevashi ki es ar aris sachiro. tumca tu tqven chvens klinikashi mkurnalobt tqveni ginekologi dacvrilebit agixsnit yovelives. gisurvebt carmatebebs :rolleyes:

didi madloba diax tqvens klimikashi vmkurnalob da kmayopili var tqveni propesionalizmit didi madloba :) :rolleyes: :wub:
0

#12

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
moxaruli var tu dagexmaret :rolleyes:
0

#13

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12

გამოხმაურების ნახვაirma tortladze, on 24 May 2012 - 11:22 PM, said:

moxaruli var tu dagexmaret :rolleyes:

ქალბატონო ირმა იციტ რა მაინტერესებს ? ბუსტნამქერი ერთჯერადი პროცესია ? თქვენ ძალიან კარგად ამიხსენით ყველაპერი და ყველაპერი კარგად გავიგე , უბრალოდ რატომ მითხრა ექიიმმა რომ ერთი წელი არ დარჩე ორსულად თავი რომ დაიზგვიო, შეილება სულ კარგად განვითარდეს ველაფერი და შეილება იგივე განმეორდესო ესე მითხრა :(((( თქვენ რას ფიქრობთ ?
0

#14

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
es aris tropoblastiuri simsivne -bushtnamkeri da sachiroebs kimioterapiis mkurnalobis kurss- metotreksatit. amis shemdeg organizmshi mimdinareobs garkveuli procesebi rogoric aris mag trombocitopenia , anemia da mravali sxva, tavad organizmi sachiroebs reabilitacias. orsulobis dros organizmi sensibilizirdeba anu imuniteti ecema da isedac dasustebuli organizmis dros ar aris sasurveli orsuloba. tavad bushtnamkeris ganmeorebis albatoba ki statistikurad naklebad shesadzlebelia ,tumca ar aris gamorucxuli
tqven shemtxvevashi es ar gemukrebat da shegidzliat mshvidad brdzandebodet :rolleyes:
0

#15

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12

გამოხმაურების ნახვაirma tortladze, on 29 May 2012 - 11:35 PM, said:

es aris tropoblastiuri simsivne -bushtnamkeri da sachiroebs kimioterapiis mkurnalobis kurss- metotreksatit. amis shemdeg organizmshi mimdinareobs garkveuli procesebi rogoric aris mag trombocitopenia , anemia da mravali sxva, tavad organizmi sachiroebs reabilitacias. orsulobis dros organizmi sensibilizirdeba anu imuniteti ecema da isedac dasustebuli organizmis dros ar aris sasurveli orsuloba. tavad bushtnamkeris ganmeorebis albatoba ki statistikurad naklebad shesadzlebelia ,tumca ar aris gamorucxuli
tqven shemtxvevashi es ar gemukrebat da shegidzliat mshvidad brdzandebodet :rolleyes:

მადლობა ქალბატონო ირმააა:*:*
0

#16

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
moxaruli var tu dagexmaret :rolleyes:
0

#17

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12
ქალბატონო ირმა იცით რა მაინტერესებს ? გენეტიკური ანალიზი გავიკეტე კარიოლოგიური ტუ არ ვცდები და იქნებ ამიხსნატ რას ნიშნავს ? დიდი მადლობა
0

#18

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
kariologia nishnavs rom tqveni qromosomuli aparati ikna shemocmebuli 23 cyvili qromosoma da xdeba mati gamokvleva, rata gamoiricxos raime tandayolili genetikuri patologia, romelic penotipurad anu klinikurad ar aris gamovlenili.
0

#19

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 10
 • შემოგვიერთდა: 22-May 12
didi madloba qalbatonooo irmaa:*:*:*
0

#20

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 71
 • შემოგვიერთდა: 26-June 12
მაინტერესებს ენდომეტრიუმის სისქე რამდენი უნდა იყოს ომ დაორსულება მოხდეს? ჩემს ვაგინალურ გამოკვლევის პასუხებს მოგწერთ და თუ შეგიძლიათ ამიხსნათ როგორი მდგომარეობა მაქვს მადლობა წინასწარ:
საშვილოსნოში სადა მკაფიო კონტური, საერთო ზომით_60.30.35მმ. მოცულობით 33 სმ3 საშვილოსნოს სხეული ზომით-36.30.35მმ ყელის სიგრძე 24მმ. ენდომეტრიუმი (შუალედური ექოკომპლექსი) სისქით 3მმ ჰიპერექოგენური ხაზოვანი სტრუქტურის დეფორმაციის გარეშე. მიომეტრიუმთან სადა მკაფიო საზღვრები. დოპლერგრააფიით პათოლოგიური ვასკულარიზაციის უბნები არ აღინიშნება. მიომეტრიუმის სტრუქტურა ერთგვაროვანი ცერვიკალური არხი დილატირებული და დეფორმული არ არის მარჯვენა საკვერცხე ზომით 36<14,5<20 მმ მოცულობით 5,7სმ3 (N=5-10სმ3) მარცხენა საკვერცხე ზომით 30<12,5<20მმ მოცულობით 3,9სმ3 სტრუქტურასი ფიქსირდება რამოდენიმე 5-8მმ დიამეტრის ანექოგენური ჩანართი ფლეკულური აპარატით დუგლასის ფოსო თავისუფალი დიდი მადლობა,
1

 • (2 გვერდი)
 • +
 • 1
 • 2
 • თქვენ არ შეგიძლიათ ახალი თემის გახსნა
 • თქვენ არ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ამ თემას

1 მომხმარებელი კითხულობს თემას
0 მომხმარებელი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური წევრი