ჩაჩავას კლინიკის სამედიცინო ფორუმი: genokologia - ჩაჩავას კლინიკის სამედიცინო ფორუმი

Jump to content

 • (5 გვერდი)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • თქვენ არ შეგიძლიათ ახალი თემის გახსნა
 • თქვენ არ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ამ თემას

genokologia genokologia

#41

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
mogesalmebit pregnili aris qorionaluri gonadotropini da am preparatis shemdeg yoveltvis xdeva ovulacia. polikuli tu ar ichuteba es ar nishnavs rom ovulacia ar moxda, es dzalian mcdari shexedulebaa. ovulacia ar ganisazgvreba polikulis chachutvit.
mobrdzandit klinikashi da adgilze gangimartavt yvelapers
0

#42

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
mogesalmebit, virusebi xels ar ushlis arc orsulobas da arc unayopobis mixexs carmoadgens. 7 clis unayopoba moitxovs diagnostirebuli iyos scored tqveni ushvilobis mizezi . amitom mobrdzandit klinikashi da chaitaret reproduktologis konsultacia
0

#43

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 7
 • შემოგვიერთდა: 11-December 12
Gamarjobat makvs costiti da mainteresebs xels sheushlis daorsulebas?
0

#44

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 7
 • შემოგვიერთდა: 11-December 12
Didi madloba aseti drouli pasuxistvis:))
0

#45

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 2
 • შემოგვიერთდა: 18-December 12
gamarjobat var 34 kviris pexmiZime , damemarta kripis virusi , sicxe ar maqvs, cxvirshi sisvele maqvs eqimma daminiSna 10 gr c vitamini da 10 gr pisizologiuri xsnari venaSi 3 dRis ganmavlobaSi, c vitaminis anotaciaSi ceria rom orsulobis dros ar aris rekomendirebuli. ras mirchevt?
0

#46

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
mogesalmebit, sasurvelia rom jer imkurnalot da shemdeg dapexmdzimdet, vinaidan cistiti savaraudod upro gagimcvavdebat orsulobis dros da sheidzleba garkveuli problemebi shegikmnat orsulobis pizilogiuri mimdinareobis. chaabaret shardis bakteorologia da chaitaret shesabmisi mkurnaloba.
pativiscenit irma tortladze
0

#47

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 7
 • შემოგვიერთდა: 11-December 12
didi madloba pasuxistvis kidev makvs erti shekitxva da dzalian gtxovt mipasuxot vsvav femostons da ukve erti dgea gadamicda anu ukve mosvlidsn 31dgea akamde sul mkonda 28dgiani cikli da ras davabralo es gadacdena shesadzloa tu ara viko orsulad?tumca chavitare testi da pasuxi uarkofitia:(gtxovt mipasuxot irma ekimo tsinastsar gixdit madlobas
0

#48

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
mogesalmebit kidev ertxel, femostoni aris post menopauzaluri chanacvlebiti hormonaluri terapia, albat es mkurnaloba danishnuli gakvr eqim reproduktologis mier, samcuxarod me ar vici zusti mizezi tu ratom dagenishnat es camali da shesabamisad zust pasuxs ver gagcemt tu ra aris tqveni ciklis gadacdenis mizezi, tumca imas getyvit rom am camlis ponze shesadzlebelia dapexmdzimeba , es medikamenti ar ganekutvneba kontracepciis jgups anu ar aris chasaxvis sacinaagmdego preparati . ciklis gadacdena 4-5 dgit ar carmoadgens raime patologiur process daelodet an albat umjobesi ikneba tu mimartavt tqven mkurnal eqims da is mogacvdit srul inpormacias amis taobaze.
pativiscemit irma tortladze
0

#49
მომხმარებელი გასულია   tata30 ხატულა

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 2
 • შემოგვიერთდა: 03-January 13
gamarjobat qalbatono irma mainteresebs tkventan tu xdeba sheutavseblobis analizi da ra jdeba?
0

#50
მომხმარებელი გასულია   tata30 ხატულა

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 2
 • შემოგვიერთდა: 03-January 13
da kidev mainteresebs tu sheutavsebloba iko mashin ra xdeba araperia magis sashveli rom orsulad vikooo?garda xelovnurisa?madloba cinascar
0

#51

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
mogesalmebit, sashveli aris, sashvilosnos grusshida inseminacia. analizis chatareba agar aris aucilebeli vinaidan sakmaod did tanxebtan aris dakavshirebuli da es diagnozi unayopobis mkurnalobis ragac etapze tavistavad ismeba . mobrdzandit klinikashi da upro dacvrilebit mogacvdit inpormacias amis taobaze .
pativiscemit irma tortladze
0

#52

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 4
 • შემოგვიერთდა: 11-January 13
gamarjobat! vae 37 clis mak rezus iarkofiti me3 jgufi.o jer mki\onda mucli moshla kviteli sxeulebis gamo. cina korcinebidan.tkventan vkurnalobdi qeti shanizestan kvela analizi mak gaketebuli.amzamad vcxovrob q moskovshi ar minda ak kidev xelaxla gaviketo analizebi.daorsulebis shemtxvevashi ar minda ugive shedegi ganmeordes.tu shesalebelia qeti shanizem gamicios konsultacia meilzeqeti-qeti@mail.ru it. ikneb damexmarot?????
0

#53
მომხმარებელი გასულია   keso ხატულა

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 25
 • შემოგვიერთდა: 12-October 12
gamarjobat eqimo. erti kitxva maqvs , mshobiarobis shemdeg 40 dge mqonda menstruacia da 40 dge gavida da 2 dgeshi isev damewyo da ase xdeba xolmee?
0

#54

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
mogesalmebit, tu tqven srulad ar kvebavt axalshobls dzudzuti sheidzleba es iyos cikli menstrualuri, davelodot ramodenime dge da tu gamonadenma ar moiklo da ar hsecyda mashin momartet klinikas.
madlobt rom sargeblobt chveni porumit
0

#55
მომხმარებელი გასულია   keso ხატულა

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 25
 • შემოგვიერთდა: 12-October 12
patara sul dzudzuti vkvebav ,magram ukve 4 dge maqvs da mgoni ar apirebs shechereba . wesit 3 dge maqvs xolme charbat da meotxe mexute dges agar
0

#56

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 6
 • შემოგვიერთდა: 14-February 13
gamarjobat,minda erti uxerxuli kitxva davsva ris gamoc bodishs mogixdit, var 16 wlis ,12 wlis asakshi vsargeblobdi masturbaciit, sagnis sashoshi sheyvanit, tkivils ver vgrdznobdi da sisxlis gamosvlac ar maxsendeba, maintereseb sheidzleba tu ara isev qalishvili viyo, eqimtan ver mivdivar dzalian meshinia gatxovebas vapireb da ar vici var tu ara isev qalishvili..dzalian gtxovt mipasuxet..sheidzleba tu ara chemit amis garkveva da rogor?
0

#57

 • Newbie
 • პიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 6
 • შემოგვიერთდა: 14-February 13

გამოხმაურების ნახვაtiona, on 13 February 2013 - 04:17 PM, said:

gamarjobat , uxexuli shekitxva unda davsva, var 16wlis ,12wlis asakshivsargeblobdi masturbaciit, sagnis sashoshi sheyvanit,ar vici var tu ara qalishvili gatxovebas vapireb da dzalian meshinia .sisxli ar gamomsvlia da arc tkivili migrdzvnia..eqimtan misvla ar minda dzalian meshinia da xom ver mirchevdit chemit rogor gavigo var tu ara isev qalishvili an sheidzleba viyo tu ara kidev..bodishit am shekitxvistvis

gamarjobat,minda erti uxerxuli kitxva davsva ris gamoc bodishs mogixdit, var 16 wlis ,12 wlis asakshi vsargeblobdi masturbaciit, sagnis sashoshi sheyvanit, tkivils ver vgrdznobdi da sisxlis gamosvlac ar maxsendeba, maintereseb sheidzleba tu ara isev qalishvili viyo, eqimtan ver mivdivar dzalian meshinia gatxovebas vapireb da ar vici var tu ara isev qalishvili..dzalian gtxovt mipasuxet..sheidzleba tu ara chemit amis garkveva da rogor?
1

#58
მომხმარებელი გასულია   keso ხატულა

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 25
 • შემოგვიერთდა: 12-October 12
gamarjobat,kidev erti kitxva maqvs,bavshvi suldzudzuze myavs datqven rom tqvit tu sruladarkvebavt bavshvs sheidzlebamenstrualuri cikli iyoso es ras nishnavs?
ra sheidzlebaiyos amis mizezii tan ukve erti kvira xdebadacikli ar shmiwyda
0

#59

 • Advanced Member
 • პიპპიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 1637
 • შემოგვიერთდა: 21-March 11
mogesalmebi, ti sruli datvirtvit kvebavt , mashin geknebat piziologiuri amenorea, anu ciklis ar arseboba da tu shereul kvebaze gyavt sheidzleba rom cikli agdges, magram tqven shemtxvevashi umjobesia rom momartot klinikas da dadgindes arsebuli problemis mizezi.
gisurvebt janmrtelobas
0

#60

 • Member
 • პიპპიპ
 • ჯგუფი: წევრი
 • წერილები: 19
 • შემოგვიერთდა: 09-March 12
gamarjobat.mainteresebs camali profertilis mnishvneloba,ristvis gamoiyeneba da ratom nishnaven ginekologebi am camals romelic yvela aftiaqshi ar iyideba da mitumetes zalian zviric girs.me daminishna chemma eqimma da meshinia daleva,gtxovt momceret yvelaferi am camlis shesaxeb,radgan internetshi veraferi cavikitxe am camlis shesaxeb
0

 • (5 გვერდი)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • თქვენ არ შეგიძლიათ ახალი თემის გახსნა
 • თქვენ არ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ამ თემას

1 მომხმარებელი კითხულობს თემას
0 მომხმარებელი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური წევრი