აპარტამენტი - 2700 ლარიანი პაკეტი

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 2700 ლარი საკეისრო კვეთა  - 3450-3750 ლარამდე  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში; 3 ...

 
 

სუპერლუქსი - 2025 ლარიანი პაკეტი

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 2025 ლარი საკეისრო კვეთა - 2690 დან 2990 ლარამდე ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში; 3 ...

 
 

სუპერლუქსი - 2025 ლარიანი პაკეტი  

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 2025 ლარი საკეისრო კვეთა - 2690 ლარიდან-2990 ლარამდე  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში; 3 საწოლდღე ...

 
 

1195 ლარიანი პაკეტი  - 1 საწოლიანი პალატა

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1195 ლარი საკეისრო კვეთა - 1860 ლარიდან დან  2160 ლარამდე  პაკეტის ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ...

 
 

1095 ლარიანი პაკეტი  - 1 საწოლიანი პალატა

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1095 ლარი საკეისრო კვეთა - 1760 ლარიდან -2060 ლარამდე  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ ...

 
 

585 ლარიანი პაკეტი  - 2 საწოლიანი პალატა

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 585 ლარი საკეისრო კვეთა - 1200 ლარიდან 1500 ლარამდე   ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ...

 
 

420 ლარიანი პაკეტი  - 2 საწოლიანი პალატა

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 420 ლარი  საკეისრო კვეთა - 1035 ლარიდან - 1335 ლარამდე  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ...

 
 

195 ლარიანი პაკეტი - 4 საწოლიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 195 ლარი  საკეისრო კვეთა - 280 ლარიდან-580 ლარამდე  ღირებულებაში შედის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში; 3 საწოლდღე ოთხადგილიან პალატაში; სრული სამედიცინო მომსახურება; დედისა და ...