575 ლარიანი პაკეტი - 3 საწოლი და მეტი

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 575 ლარი 

საკეისრო კვეთა - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარებისთვის -1080 ლარი

საკეისრო კვეთა მათთვის ვინც არ არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი - 1590 ლარი 

 

პაკეტის ღირებულებაში შედის

  • ფიზიოლოგიური მშობიარობა
  • 3 საწოლდღე (პალატა 3 საწოლი და მეტი)
  • სრული სამედიცინო მომსახურება
  • 4 ჯერადი კვება
  • ბავშვისთვის საჭირო ჰიგიენური საჭიროების ნივთები