4 საწოლიანი სტანდარტი - 505 ლარიანი პაკეტი

*საიტზე მითითებულ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაზღვევის თანხა.

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 505  ლარი 

საკეისრო კვეთა - 510 ლარიდან 810 ლარამდე

*თუ პაციენტი არ სარგებლობს საყოველთაო დაზღვევით ფიზიოლოგიური მშობიარობის ღირებულება - 1970 ლარი 

 

 ღირებულებაში შედის:

  • ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში;
  • 3 საწოლდღე ოთხადგილიან პალატაში;
  • სრული სამედიცინო მომსახურება;
  • დედისა და ახალშობილისთვის საჭირო ნივთები;
  • ოთხჯერადი კვება.

საიტზე მითითებულ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაზღვევის თანხა. 

  •  ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს;
  •  საკეისრო კვეთის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 800 ლარს;
  •  მოთხოვნით საკეისრო კვეთის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს.