2 საწოლიანი სტანდარტი - 800 ლარიანი პაკეტი

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა. 

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 800 ლარი 

საკეისრო კვეთა - 1415 ლარიდან - 1715 ლარამდე 

ღირებულებაში შედის:

  • ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში;
  • 3 საწოლდღე ორადგილიან პალატაში;
  • სრული სამედიცინო მომსახურება;
  • დედისა და ახალშობილისთვის საჭირო ნივთები.
  • ოთხჯერადი კვება.
     

კლინიკაში მოქმედებს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო დაზღვევა:

  •  ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს;
  •  საკეისრო კვეთის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 800 ლარს;
  •  მოთხოვნით საკეისრო კვეთის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს.