1085 ლარიანი პაკეტი  - 2 საწოლიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1085 ლარი

საკეისრო კვეთია - 2000 ლარი 

ღირებულებაში შედის:

  • ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში
  • 3 საწოლდღე (2 ადგილიან პალატაში)
  • სრული სამედიცინო მომსახურება
  • 5 ჯერადი კვება
  • დედისა და ახალშობილის მოვლის საგნები.


კლინიკაში მოქმედებს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო დაზღვევა

  •  ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს. 
  •  საკეისრო კვეთისას 800 ლარს 
  •  მოთხოვნით საკეისრო კვეთის შემთხვევაში კი 500 ლარს