2 საწოლიანი სტანდარტი A - 965 ლარიანი პაკეტი

*საიტზე წარმოდგენილ ფასებს უკვე გამოკლებული აქვს საყოველთაო დაფინანსების თანხა. 

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 965 ლარი

საკეისრო კვეთა - 1580 ლარიდან 1880 ლარამდე  

ღირებულებაში შედის:

  • ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინდივიდუალურ სამშობიარო ბლოკში;
  • 3 საწოლდღე ორადგილიან პალატაში;
  • სრული სამედიცინო მომსახურება;
  • დედისა და ახალშობილისთვის საჭირო ნივთები;
  • ოთხჯერადი კვება. 


 კლინიკაში მოქმედებს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო დაზღვევა:

  •  ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს;
  •  საკეისრო კვეთის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 800 ლარს;
  •  მოთხოვნით საკეისრო კვეთის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს.