ანა ჩარკვიანი  

ყველა ორსულმა უნდა იცოდეს ამ შესაძლებლობების შესახებ. აუცილებელია, რომ აღრიცხვაზე დადგომის დროს სტომატოლოგთანაც გაიარონ კონსულტაცია. მითია, რომ ორსულობის დროს არ შეიძლება სტომატოლოგთან ვიზიტი. - ანა ჩარკვიანი