ჩაჩავას კლინიკა ჩართულია ჯანდაცვის სახლმწიფო პროგრამებში:
 

ანტენატალური მეთვალყურეობა ➡ ითვალისწინებს ორსულებისათვის პატრონაჟის გაწევას, რასაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. ორსული,

რომელიც ჩვენს კლინიკაში დადგება აღრიცხვაზე მიიღებს 4 ვიზიტს ექიმთან და შესაბამის გამოკვლევებს უფასოდ.

დეტალურად ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე: http://bit.ly/2oa9idA

 

 

 

 

 

კლინიკა ჩართულია საოველთაო
ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში

 

 

 

 

 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ➡ მშობიარობა და საკეისრო კვეთა:

  • ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს 500 ლარს;
  • საკეისრო კვეთისას 800 ლარს;
  • მოთხოვნით საკეისრო კვეთის შემთხვევაში კი 500 ლარს; იხილეთ მშობიარობის ფასები http://bit.ly/1Uz9mz5
  •  

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ➡ რეფერალური პროგრამა

 

გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები (გარდა კარდიოქირურგიისა)