ხელოვნური განაყოფიერება (IVF/ICSI)
 

ხელოვნური განაყოფიერება (IVF/ICSI) უშვილობის მკურნალობის აპრობირებული მეთოდია, რომლის მიზანია მისცეს პაციენტს ფეხმძიმობის შესაძლებლობა საკუთარი ან დონაცია/სუროგაციის პროგრამის გამოყენებით, მაშინ როდესაც ყველა  სხვა სახის მკურნალობის მეთოდი  უშედეგო ან შეუსაბამოა.
 

ინ ვიტრო, ხელოვნური განაყოფიერება მოიცავს შემდეგ პროცედურებს:

 • საკვერცხის სტიმულაციას მედიკამენტებით.
 • ოოციტების ტრანსვაგინალურ ასპირაცია.
 • კვერცხუჯრედის ინსემინაცია სპერმით.
 • განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის კულტივირება.
 • ემბრიონის/ემბრიონების გადატანა საშვილოსნოს ღრუში.
 • საშვილოსნოს ღრუს მომზადება ორსულობისათვის.

 

ზოგიერთ შემთხვევაში საჭირო ხდება დამატებითი პროცედურები:

 • ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექცია,რომელიც  განაყოფიერების შანსს ზრდის.
 • ემბრიონების გაყინვა.

 

ლაბორატორიულ პირობებში  ხდება  მიღებულ ფოლიკულურ სითხეში კვერცხუჯრედების აღმოჩენა და მათი რაოდენობის დათვლა. სპერმის ნიმუში შეისწავლება წინასწარ და თუ მასში 100-300 ათასი სწრაფად მოძრავი სპერმატოზოიდი აღმოჩნდა, კვერცხუჯრედის და სპერმატოზოიდების ერთად მოთავსების შემდეგ ელოდებიან მათ დამოუკიდებელ განაყოფიერებას.  

 ჩვენს კლინიკაში უმრავლეს შემთხვევაში მიმართავენ  ინტრა-ციტოპლაზმური სპერმის ინექციას (ICSI), რაც ხელოვნური განაყოფიერების ერთერთი სახეა  და ითვალისწინებს მიღებული კვერცხუჯრედების სათითაოდ განაყოფიერებას ანუ მიკროსაინექციო პიპეტის გამოყენებით მიკროსკოპის ქვეშ,  კვერცხუჯრედებში ცალ-ცალკე შეიყვანება სპერმატოზოიდი. ინტრა-ციტოპლაზმური სპერმის ინექციით შესაძლებელია აღებული კვერცხუჯრედები 70%-მდე უფრო მაღალი მაჩვენებლით  განაყოფიერდეს. სხვა კლინიკებში, აღნიშნულ მეთოდს  მიმართავენ მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში:

 

 •  ეაკულატში სპერმატოზოდების  მცირე რაოდენობის  ან არ არსებობის შემთხვევაში.
 • ეაკულატში პროგრესულად მოძრავი სპერმის ძალიან მცირე რაოდენობის  ან არ არსებობის შემთხვევაში.
 • როდესაც სპერმის მიღება-შეგროვება ხორციელდება ოპერაციული გზით სათესლე ჯირკვლიდან ან ეპიდიდიმური არხიდან. (TESA/TESE) 
 • როდესაც ხელოვნური განაყოფიერებისათვის გამოიყენება გაყინული (კრიოპრეზერვირებული) სპერმა.

 

ჩვენს ლაბორატორიაში დანერგილია ისეთი მოწინავე ტექნოლოგია, როგორიცაა  სპერმის მორფოლოგიური სკრინინგი ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექციამდე (IMSI) რაც ხორციელდება ინვერტირებული მიკროსკოპის საშუალებით, რომელიც 6000-ჯერ უფრო მეტად ადიდებს გამოსახულებას, იმ  მიკროსკოპებთან შედარებით რომლებიც  ჩვეულებრივ გამოიყენება  რეპროდუქციული ლაბორატორიებში და გამოსახულების მხოლოდ 400-ჯერ გადიდების საშუალებას იძლევა.