კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

 

 

 

ჩაჩავას კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიაში შეგიძლიათ ჩაიტაროთ შემდეგი გამოკვლევები:

  • ბიოქიმიური გამოკვლევები
  • კოაგულაციის და ჰემოსტაზის გამოკვლევები
  • ციტოლოგიური და ჰისტოლოგიური გამოკვლევები
  • ჰორმონების და ონკომარკერების დონის განსაზღვრა
  • ანთებითი პროცესის მარკერები
  • აუტოიმუნური დაავადებების მარკერები
  • სეროლოგიური გამოკვლევები
  • ბაქტერიოლოგია და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები
  • გენეტიკური გამოკვლევები