რამდენად საშიშია ჰემანგიომა და რამდენად ექვემდებარება მკურნალობას