ჩაჩავას კლინიკა ჩართულია ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში:
 

ანტენატალური მეთვალყურეობა ➡ ითვალისწინებს ორსულებისათვის პატრონაჟის გაწევას, რასაც ანაზღაურებს სახელმწიფო.

ორსული, რომელიც ჩვენს კლინიკაში დადგება აღრიცხვაზე, მიიღებს 8 ვიზიტს ექიმთან და შესაბამის გამოკვლევებს უფასოდ.

დეტალურად ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე: http://chachava.ge/ka/33-antenataluri-meTvalkureoba/ 

 

 

 

 

კლინიკა ჩართულია საყოველთაო
ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში

 

 

 

იხილეთ მშობიარობის ფასები
http://chachava.ge/ka/241-palatebi/ 

 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ➡ რეფერალური პროგრამა

გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები (კარდიოქირურგიის გარდა)