გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 
სს "ჩაჩავას კლინიკის" აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ

განცხადების გამოქვეყვების თარიღი (2023 წლის 9 ნოემბერი)

 

 

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 
სს "ჩაჩავას კლინიკის" აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ

განცხადების გამოქვეყვების თარიღი (2022 წლის 4 აგვისტო)

 

იხილეთ წესდება