ჩაჩავას კლინიკამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მოიპოვა.

ktq, საერთაშორისო სერტიფიკატი,

ჩაჩავას კლინიკაში გერმანული აუდიტორული კომპანია "KTQ"-ს ექსპერტების მიერ აუდიტის პროცესი დასრულდა.გერმანელმა ექსპერტებმა კლინიკის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ევროპულ სტანდარტთან შესაბამისობა მაღალი ქულებით შეაფასეს. ჩაჩავას კლინიკამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მოიპოვა.

საერთაშორისო აკრედიტაცია, ktq, საერთაშორისო აკრედიტაცია, ktq,