ნიკა ლომსაძე  

კანზე ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ხალი მქონდა. კონსულტაციის შემდეგ, საჭირო გახდა რამდენიმე მათგანის მოშორება. იმისთვის, რომ ამ პატარა წერტილებმა შემდეგ დიდი პრობლემა არ გაგიჩინოთ, თქვენც აუცილებლად მიმართეთ ექიმს. - ნიკა ლომსაძე