კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ჩაჩავას კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიაში შეგიძლიათ ჩაიტაროთ შემდეგი გამოკვლევები:

  • ბიოქიმიური გამოკვლევები;
  • კოაგულაციის და ჰემოსტაზის გამოკვლევები;
  • ციტოლოგიური და ჰისტოლოგიური გამოკვლევები;
  • ჰორმონების და ონკომარკერების დონის განსაზღვრა;
  • ანთებითი პროცესის მარკერები;
  • აუტოიმუნური დაავადებების მარკერები;
  • სეროლოგიური გამოკვლევები;
  • ბაქტერიოლოგია და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები;
  • გენეტიკური გამოკვლევები.
 

 

 

 

 

საიმედოობა ჩვენთან
გარანტირებულია